Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Oliver Andersen

Civilian
 • Content count

  38
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

18 Good

2 Followers

About Oliver Andersen

 • Rank
  Member
 • Birthday 05/24/1997

Recent Profile Visitors

317 profile views
 1. Hej benjamin Madsen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Rigspolitichef
 2. Hej Mikkel Søvndahl Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Politiledelsen
 3. Hej Mike Raam Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Politiledelsen
 4. Hej Jack Limon Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. Det ville gøre at vi ser bort fra alderskravet. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Politiledelsen
 5. Hej Zoix Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Rigspolitichef
 6. Hej William Winblad Vi har i politiledelsen valgt ikke at accepter din ansøgning. pga din alder. Du kan få 2 der allerede er i politiet til at lægge et godt ord ind for dig. De 2 du finder skal være at ranken betjent eller derover, hvis de voucher for dig kommer ansvaret til at ligge på deres skulder. Hilsen Politiledelsen Afvist pga alder
 7. Hej Mikkel Ravn Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Politiledelsen
 8. Hej Eni Puch Boye Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Politiledelsen
 9. Hej Emil Deleuran Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Politiledelsen
 10. Hej Oscar Illerup Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Ledelsen
 11. AFVIST Du er blacklisted så du kan aldrig søge ind igen
 12. Det har vi nu
 13. Hej Lars Henriksen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview.
 14. +1
 15. PlayerID: ??