Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Oliver Andersen

Civilian
 • Content count

  24
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  3

Community Reputation

13 Good

2 Followers

About Oliver Andersen

 • Rank
  Member
 • Birthday 05/24/1997

Recent Profile Visitors

217 profile views
 1. Hej Lars Henriksen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview.
 2. +1
 3. http://plays.tv/video/58e4205c595c6d678e/danias-bedste-l-ger?oreferer=notifications
 4. http://plays.tv/video/58c5bc3999ccda5e16/meget-t-t-p-d?from=user
 5. Battleroyal på halvøen hvor man har kun et mag og en økse