Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Milo Nielsen

Civilian
 • Content count

  9
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About Milo Nielsen

 • Rank
  Newbie
 1. Feedt man..
 2. Hvad er dit RP navn: Milo Nielsen PlayerID: 76561198167363057 Alder? (min. 16 år gammel): 16-12-98 Jeg er 18 år Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej ingen Points eller Ban. har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe?: Ja jeg er Betjent som Cadet Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Jamen det er simpelthen pga jeg faktisk syntes det der med at være en go Betjent det er en go ting og jeg vil rigtig gerne prøve det for jeg tror selv på at jeg kan blive en rigtig go betjent. Jeg har været med ude som Praktikant og det gik rigtig godt. Jeg elsker Politiets arbejde og det er sindsygt spændene og også bare det sammenhold man har det er jo enormt fedt. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) 1. God kommunikation/samarbejde, både over sin radio men også blandt de civile. 2. At gå op i RP 100% 3. Adlyde ordre fra alle højere ranket. 4. Hurtig men tydelig kommunikation. 5. Hurtig udrykning og i mellemtiden køre pænt (alså ikke køre galt) 6. At kunne finde ud af at bruge sit våben er også en af de vigtigste ting at kunne. 7. God overblik. 8. Hurtig med Våben, Løb, Køretøj. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Jeg syntes selv jeg ligger på 7-9 stykker pga jeg er ikke en der prøver at gå udenom RP fordi jeg syntes det er rigtig fedt med noget Ordenligt RP. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Fordi jeg Rigtig gerne vil lære det og det er rigtig spændene syntes det er rimelig langtrukken som Civil men jeg er rigtig go til RP og reglerne. Jeg syntes selv der skal være ordenlig Politi Istedet for de små børn med Helium stemmer (Ikke noget Ondt ment bare rolig) Men jeg oplever at de ikke rigtig udføre RP Ordenligt og de Ledelse regler Ordenligt det vil jeg rigtig gerne være med til at lave lidt om på. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge: Alle de timer jeg kan altså... 5-12 timer om dagen. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca?: Tror det er omkring de 50 eller mere.
 3. http://plays.tv/video/5859896c157175f38b/lidt-sjov-p-dania-gaming
 4. Kan du hjælpe mig?