Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Johannes Rav

Civilian
 • Content count

  54
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

11 Good

1 Follower

About Johannes Rav

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

200 profile views
 1. Johannes Rav, Simon Pedersen, Kimse Lamors EDIT!
 2. Johannes Rav, Simon Pedersen, Ted Burmingham
 3. +1
 4. +1
 5. Hvad er jeres bande navn?: Bandidos Hvem er jeres bande leder? Victor Hookah Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) Logoet kommer snarest, vi opdatere jer snarest muligt når vi har fået det. Hvad er jeres bande's formål? (min. 50 ord) I må gerne skrive mere end 50 ord det giver større chance : Vores formål er at komme ind og hygge os, vi vil lave kriminalitet sammen røve nogle banker og lidt af hvert. Vi er meget loyale overfor hindanden, det vil sige at hvis en bliver taget smider vi alt hvad vi har i hænderne og kæmper til døden. Vi har tænkt os at handle med stoffer og våben. Hvis nogen står i vejen for vores mål, kommer de til at fortryde det. Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: Ja!
 6. +1
 7. +1
 8. LAKESIDE!
 9. @kimse lamors Ja det kan godt være, men hvorfor skulle vi overtage Dansk Mafia's base når vi er gode venner og allierede med dem? Der er ikke noget at overtage for os.
 10. Men som du siger at man kan RP sig til et hus, men det gjorde AKM og deres "Hus" er nu pist forsvundet? Så hvorfor bruge tid på at RP sig til et hus når det bliver fjernet
 11. @Asger Hansen Du kan bestemt ikke sammenligne det med DenLilleVerden, da den havde shops for våben og tøj, det max snakker om er et sted at opholde sig. Det ville være fedt for os gangs som ikke er whitelistet at have et sted at opholde os.
 12. +1
 13. +1
 14. +1
 15. +1