Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

James Maabjerg

Admin
 • Content count

  171
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

31 Excellent

About James Maabjerg

 • Rank
  Superior Member

Recent Profile Visitors

458 profile views
 1. Da den gamle lakeside var oppe, kunne politiet nemt fange dem som lavede bankrøverier. Måske skulle i lægge nogle planer for hvordan det skal køre, så i har nogle ved alle poster
 2. Grunden lige nu, var fordi vi har holdt staff møde Vi vil selvfølgelig forsøge at blive bedre
 3. +1
 4. God til at lave damer +1 !
 5. asd

  Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: James Maabjerg PlayerID: 76561198019551378 Alder? (min. 16 år gammel): 18 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Har aldrig fået ban før så nej.
 6. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: James Maabjerg PlayerID: 76561198019551378 Alder? (min. 16 år gammel): 18 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Har aldrig fået ban før så nej.
 7. Tror ik på du er 18 år
 8. Nice!
 9. Hej Vallei E. Hansen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 10. Hvem er det ???
 11. vej

  Hej Karl Emil Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 12. vej

  Hej Thomas Bjeldbak Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 13. vej

  Hej Morten Aaling Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 14. vej

  Hej Malte Kusk Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 15. Hej Svend Petersen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Der vil vi se om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale med mig, ellers kan du finde nummeret på en af de andre i Metropolis Politiledelse. M.V.H Vicerigspolitichef James Maabjerg