Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

James Maabjerg

Admin
 • Content count

  151
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

25 Excellent

About James Maabjerg

 • Rank
  Superior Member

Recent Profile Visitors

380 profile views
 1. God til at lave damer +1 !
 2. asd

  Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: James Maabjerg PlayerID: 76561198019551378 Alder? (min. 16 år gammel): 18 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Har aldrig fået ban før så nej.
 3. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: James Maabjerg PlayerID: 76561198019551378 Alder? (min. 16 år gammel): 18 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Har aldrig fået ban før så nej.
 4. Tror ik på du er 18 år
 5. Nice!
 6. Hej Vallei E. Hansen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 7. Hvem er det ???
 8. vej

  Hej Karl Emil Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 9. vej

  Hej Thomas Bjeldbak Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 10. vej

  Hej Morten Aaling Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 11. vej

  Hej Malte Kusk Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Rigspolitichef J. Maabjerg
 12. Hej Svend Petersen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Der vil vi se om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale med mig, ellers kan du finde nummeret på en af de andre i Metropolis Politiledelse. M.V.H Vicerigspolitichef James Maabjerg
 13. Hej Holy Kramer Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Der vil vi se om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale med mig, ellers kan du finde nummeret på en af de andre i Metropolis Politiledelse. M.V.H Vicerigspolitichef James Maabjerg
 14. Hej Vallei Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi har valgt at sætte den på hold, da vi har taget dig i at begå kriminalitet (Kørsel med weed), der vil derfor gå lidt tid før du får et respons som måske kan få dig ind i politiet. M.V.H Vicerigspolitichef James Maabjerg
 15. Hej Knud Jensen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Metropolis HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kontakt 69696969 for at få en aftale. M.V.H Vicerigspolitichef James Maabjerg