Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

John Faxe

Senior Admin
 • Content count

  362
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Community Reputation

59 Excellent

6 Followers

About John Faxe

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

1,028 profile views
 1. Godkendt
 2. Afvist da der er et gang IRL som hedder det samme. https://www.google.dk/search?q=Sons+of+the+devil+gang&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4tJeD6fPTAhUMFSwKHRNvDwgQ_AUICigB&biw=1440&bih=713#imgrc=FxkKiCacgNe62M:
 3. Godkendt
 4. @Derrick Azzlack
 5. politiansøgning

  Hej Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Politiledelsen
 6. Hej Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, hvor vi ser om du har kompetencerne til at blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19:00 så tager vi et interview. Hilsen Politiledelsen
 7. Godkendt
 8. Godkendt
 9. Godkendt
 10. Godkendt
 11. Godkendt
 12. Godkendt
 13. Afvist du ved godt hvorfor!!!
 14. AFVIST Vi ser helst at du bruger din fantasi og finder på et nyt navn, som ikke er brugt IRL
 15. Godkendt