Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

John Faxe

Senior Admin
 • Content count

  339
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  9

Community Reputation

57 Excellent

6 Followers

About John Faxe

Recent Profile Visitors

989 profile views
 1. Godkendt
 2. AFVIST Vi ser helst at du bruger din fantasi og finder på et nyt navn, som ikke er brugt IRL
 3. Godkendt
 4. Afvist
 5. Godkendt
 6. Godkendt
 7. Jeg sidder allerede og ser det igennem bare rolig
 8. @Martin Herman
 9. Vis Dania er et fantastisk community, forstår jeg ikke hvorfor man skifter, bare fordi vi skiftede map. Metro er næsten det samme som Lakeside, og ligner det rigtig meget. så syntes man skal prøve Metro en chance, og se hvad det enlig er for noget. //John Faxe - Senior Admin
 10. Ja lidt skills har man da
 11. Hej Daniel Jeg har selv haft et problem, hvor mit spil crasher, jeg prøvede at slette mit soundboard på TS3. efter det har jeg aldrig haft problemer med det. //John Faxe - Senior Admin
 12. kl 20:30
 13. De havde spurgt mig men kunne ikke komme den dag
 14. Når politiet glemmer at lukke garagen