Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

John Faxe

Senior Admin
 • Content count

  315
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  8

Community Reputation

51 Excellent

6 Followers

About John Faxe

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

901 profile views
 1. Vis Dania er et fantastisk community, forstår jeg ikke hvorfor man skifter, bare fordi vi skiftede map. Metro er næsten det samme som Lakeside, og ligner det rigtig meget. så syntes man skal prøve Metro en chance, og se hvad det enlig er for noget. //John Faxe - Senior Admin
 2. Ja lidt skills har man da
 3. Hej Daniel Jeg har selv haft et problem, hvor mit spil crasher, jeg prøvede at slette mit soundboard på TS3. efter det har jeg aldrig haft problemer med det. //John Faxe - Senior Admin
 4. kl 20:30
 5. De havde spurgt mig men kunne ikke komme den dag
 6. Når politiet glemmer at lukke garagen
 7. https://gyazo.com/09196289952ce20e38af53a42395e3d3 20/20 Politi 10/10 Medic 57 civile
 8. haha kender jeg alt for godt.
 9. Skide godt Charlie
 10. http://plays.tv/video/580a1399867595ba8d/kan-carsten
 11. Satme godt lavet Kramer
 12. Tænker en ny konkurrence, hvor man kan se hvem der kan lave det bedste stunt, inde på serveren