Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

John Faxe

Senior Admin
 • Content count

  282
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  6

Community Reputation

45 Excellent

4 Followers

About John Faxe

 • Rank
  Legendary Member

Recent Profile Visitors

822 profile views
 1. Hej Daniel Jeg har selv haft et problem, hvor mit spil crasher, jeg prøvede at slette mit soundboard på TS3. efter det har jeg aldrig haft problemer med det. //John Faxe - Senior Admin
 2. kl 20:30
 3. De havde spurgt mig men kunne ikke komme den dag
 4. Når politiet glemmer at lukke garagen
 5. https://gyazo.com/09196289952ce20e38af53a42395e3d3 20/20 Politi 10/10 Medic 57 civile
 6. haha kender jeg alt for godt.
 7. Skide godt Charlie
 8. http://plays.tv/video/580a1399867595ba8d/kan-carsten
 9. Satme godt lavet Kramer
 10. Tænker en ny konkurrence, hvor man kan se hvem der kan lave det bedste stunt, inde på serveren
 11. Jeg vil nenmt kunne lave alle ranks på, så er der bare bilerne der tager lidt længere tid, men det finder vi nok ud af.
 12. Jeg har lavet dette danske politi skin, ved ikke om det er noget som skal på serveren men syntes du alligevel jeg ville dele det.