Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jeremy Lamors

Support
 • Content count

  188
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

Community Reputation

99 Excellent

5 Followers

About Jeremy Lamors

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 08/24/1990

Recent Profile Visitors

728 profile views
 1. Hvad er dit RP navn: Jeremy Lamors PlayerID (Steam Community ID): 76561197996393745 Alder? (Under 16år vil der være en prøveperiode på 14dage): 26år Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): 3 for VDM som ikke rigtigt var VDM men lige meget
 2. der er over 200 huse på serveren, man kan bare tage et af dem, eller en bar for den sagsskyld, der skal ikke være gangbaser...
 3. Jeg betaler ikke til det!
 4. Når du er Dommer, er du neutral, alle civile laver noget ulovligt tid til anden, det kan ikke undgås så længe du ikke har noget på dig, Stoffer eller våben ved en retsag kan jeg ikke se et problem du skal jo også ergere neutral samt du må ikke være korrupt på nogen måde
 5. Du må jo gerne være i et gang og være Dommer Lars
 6. Al information findes i dette Doc Dommer håndbog og information. Samt kan i finde Dommer ansøgninger her. Samt skabelon til Dommer. Skabeloner kan findes HER der er både til politiet og til civile.
 7. Hvis i vil læse mere om vores retssystem hvordan i skal lave en og hvordan processen er i en sag så læs videre på dette doc. Dommer håndbog og information Dette bliver der stadig arbejdet på at få bedre metoder så hvis i har noget i synes der kan gøres bedre så send endelig en besked til mig, da det er helt nyt er vi stadig igang med at få rets systemet op og køre. I kan også ansøge om og blive dommere dette kan gøres her: Dommer ansøgninger. dog skal dette læses og følges! Dommer skabelon Al information findes i dette Doc Dommer håndbog og information. Samt kan i finde Dommer ansøgninger her. Samt skabelon til Dommer. Skabeloner kan findes HER der er både til politiet og til civile. Jeremy Lamors.
 8. Denne Skabelon SKAL bruges! Hvad er dit RP navn: PlayerID: Alder? (min. 16 år gammel): Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor?): har du tidligere været ansat i Retssystemet før, skriv gerne som hvad og hvor? Hvorfor vil du gerne være en del af Retssystemet? (min. 50 ord): Hvilke evner er vigtige som Retssystemet? (Mindst 5 evner/egenskaber) Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 45 ord): Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca?
 9. FYI kan der være meget mindre i police beltet end Bergen tasken
 10. Hej Dennis Due Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ, dog skal det nævnes at du kun har en chance da du er 15. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Jeremy Lamors
 11. Hej Oliver Queen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Jeremy Lamors
 12. Hej Pim De Keysergratch Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Jeremy Lamors
 13. Hej Asger Hansen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Jeremy Lamors
 14. Hej Frederik Mandrup Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview. Hilsen Jeremy Lamors
 15. Eller medics der render rundt med pistoler