Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Jeremy Lamors

Politi
 • Content count

  164
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  11

Community Reputation

89 Excellent

4 Followers

About Jeremy Lamors

 • Rank
  Superior Member
 • Birthday 08/24/1990

Recent Profile Visitors

599 profile views
 1. der er også fejl i tagsne, fx jeg har kun politi tagget, jeg kan ikke like dit post her, eller redigere mig eget efter jeg har postet det
 2. 🔴🔴Hey folkens !!🔴🔴 Det bliver i Parkings huset torsdag aften. Vi mødes i parkingshuset kl.20:00 Torsdag Adresse : Garagen ved PD 🔴HER ER DE FÅ REGLER VI HAR. FORSTÅ DEM NU!!!! 🔴 Ingen HJULSPIN/HÅNDBREMSE i kælderen.🔴 Smid jeres dåser/flasker/skrald ud eller tag dem med jer igen!🔴 Musik ikke tilladt. Motorstøj ikke tilladt. Kør pænt mellem folk! Vi ses torsdag aften !! Striben Union City. @Steve Larsen
 3. i stedet for og diskutere noget som egentlig burde ligge i Shoppen, sammen med Red dot scoope i Politi shoppen, og sige at han er dovne eller andet. hvor af mange af jer husker det selv :)? har haft 20+ personer der ville lave ret sag mod en i politiet uden de havde GoPRO God dag <3
 4. Hej Tonni Rasmussen Din ansøgning er blevet diskuteret internt i ledelsen, og vi vil meget gerne invitere dig til et interview på Kelley HQ. Hvor vi ser om du har kompetencerne til og blive en del af politiet. Kom ind på serveren og ned til PD tirsdag eller torsdag efter kl. 19.00 så tager vi et interview.
 5. Fik af vide af dig, når det var oppe og køre ville jeg få tagget igen
 6. +1
 7. er Tags fikset så man kan blive dommer igen?
 8. +1
 9. http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=870573898
 10. Hej alle sammen, står i den situation, at jeg har lagt mærke til at der er en del på forum jeg ikke kan, fx kan jeg ikke like opslag, kommentere i nogle post's her på forum, samt i changelog kan jeg ikke kommentere. vil derfor høre hvad der kan være sket, og om andre oplever det sammen, gerne nogle af dem som har fået politi tagget her på forum, om de oplever det samme eller om hvad det kan være. På forhånd tak. Jeremy Lamors.
 11. 5% respekt, kan ikke få lov til og redigere mit post
 12. Få nu de ghillies ind kimse! og få sat insta doc ned i respekt og at man mister 5% ved suicide, det er virkeligt dumt når man bliver ramt af AI's og bløder til døde -.-
 13. haha ville bar fortælle dig det jo men har ikke set en have polished endnu, så tror den er mere rare
 14. har doublet af AKM og Backpack blue print
 15. I kommer ikke til og miste noget, alt bliver flyttet over, det i har i jeres huse kommer med over