Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Otto Fuglsbjerg

Civilian
 • Content count

  45
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

4 Neutral

About Otto Fuglsbjerg

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

251 profile views
 1. Da det er sankte hans idag, kan jeg sige at jeg ikke kommer. Bliver det holdt på et andet tidspunkt igen?
 2. Hejsa Karl, det har ikke altid været sådan lige til information.
 3. Hej nu er lakeside oppe igen og det er dejligt, problemmet er at jeg godt kunne tænke mig en chevrolet avalanche. Jeg står nu her og har de 1.3 mil man skal bruge til den, men så ser jeg at den kun har omkring 140 pladser det synes jeg er for dårligt. Mine eksempler Man kan købe en GMC VAN for 18k = 100 pladser. Citroen Nemo for 500k = 140 pladser. Chevrolet Avalanche for 1.3 mil = 140 pladser. Det kan godt være den er hurtigere og bedre at køre i, men det er ikke så stor en fordel til at prisen skal være så høj.
 4. Hvad er dit RP navn: Otto Fuglsbjerg PlayerID: 76561198288599696 Alder?: 15 04/07/01 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): En dum fejl "Metagaming" lige da jeg startede med at spille det gamle dania lakeside. (5 points)
 5. Jeg kan godt lide is.
 6. Hvad er dit RP navn: Otto Fuglsbjerg PlayerID (Steam Community ID): 76561198288599696 Alder? (min. 16 år gammel): 15 04/07/01. Er der næsten, så håber i kan bære over med mig. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): En dum fejl "Metagaming" lige da jeg startede med at spille dania lakeside. (5 points)
 7. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Otto Fuglsbjerg PlayerID: 76561198288599696 Alder? (min. 16 år gammel): Jeg er 15, men i kan vel gå på kompromi. Kender en del af de ældre spillere herinde da jeg er en af de ældre spillere, som kan hjælpe mig med at bevise at jeg er moden nok til det her. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Ja, jeg fik ban på lakeside for metagaming 5 points 2 dages ban. Jeg var ny og kom til at lave en dum fejl, og jeg kan saktens forklare situationen hvis i vil have det.
 8. Jeg kommer.
 9. Det skal da prøves, rigtig fin ide.