Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Otto Fuglsbjerg

Civilian
 • Content count

  30
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

3 Neutral

About Otto Fuglsbjerg

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

206 profile views
 1. Før du kan søge ind i politiet, så skal man ha' været oprettet på forum og spillet på serveren i mindst 4 dage Hvad er dit RP navn: Otto Fuglsbjerg PlayerID: 76561198288599696 Alder? (min. 16 år gammel): Jeg er 15, men i kan vel gå på kompromi. Kender en del af de ældre spillere herinde da jeg er en af de ældre spillere, som kan hjælpe mig med at bevise at jeg er moden nok til det her. Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Ja, jeg fik ban på lakeside for metagaming 5 points 2 dages ban. Jeg var ny og kom til at lave en dum fejl, og jeg kan saktens forklare situationen hvis i vil have det.
 2. Jeg kommer.
 3. Det skal da prøves, rigtig fin ide.