Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Mike Casser

Civilian
 • Content count

  10
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

28 Excellent

3 Followers

About Mike Casser

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

443 profile views
 1. + 1
 2. +1
 3. Tak for dine fine ord - og ros til dig for dit flotte afsked / farvel brev, det var der flere af os, som kunne lære noget af. Vi ses på landevejen! / Mike Casser
 4. Hvad er dit RP navn: Mike Casser PlayerID: 76561198056701520 Alder: 35+ Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): NEJ
 5. Det er nemlig helt rigtig,- der er endnu ikke noget som har slået Altis Mappet.....
 6. - Super fedt med alle tilbagemeldingerne, jeg tror det er vigtigt for nye at starte godt, så de bliver i byen.
 7. Dette er mit forslag til hvordan du starter med at køre til indtjening: Forslag til opstart. Cement licens er gratis. Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Rock i minen og kør herefter til Rock processen og kør derefter til Cement Trade. Benzin forbrug ca. ½ tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 47 stk. Cement er ca. 2350, - på 15 min. Stk. pris 50,- Det næste du kan prøve at køre kan være flg. Sand proces licens 1250, - Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Sand i minen og kør herefter til Sand processen og kør derefter til Glass Trade. Benzin forbrug ca. 1 tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 38 stk. Glass er ca. 3420, - på ca. 25 min Stk. pris 90,- Med venlig hilsen Mike Casser