Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Mike Casser

Civilian
 • Content count

  14
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  5

Community Reputation

28 Excellent

3 Followers

About Mike Casser

 • Rank
  Member

Recent Profile Visitors

533 profile views
 1. Jeg tror ikke Lakeside kan gøre det, forumet har næsten 5000 bruger, - er det Lakeside der skal til ? Måske for en kort periode, fordi det var sjovt engang, men så smutter folk igen når der kommer nyt op. Der skal nyt og forandring til - og jer som sidder med det svære job at udvikle, må lytte til alle ønsker og forandringer, som er blevet spurgt til tidligere og de Rådgiver som både har siddet hos Falck og Politi må være mere på banen. Igen små eksempler hvorfor virker Kystvagten ikke og udrykningsblink på flere køretøjer skal man have andre til at tænde for. I må udvikle og forandre, - jer der kan det, for ikke bare at gå tilbage til noget der var, - hvorfor forlod vi Lakeside kan man så spørge ud ? For der var vel en årsag til at man tog til Metropolis eller hva?
 2. - som jeg tidligere har skrevet i ønsker og ideer, få nu lagt BRAND og REDNING sammen... hvem holder fast på knappen ?
 3. Jeg mener man bør beholde Kelly, og optimer med mange af de ønsker som allerede kan læse ang. ønsker ideer til serveren. Jeg tænker det må gøres så spændende og attraktivt som mulig, så man blive hængende hos DG, så derfor skal der være udvikling i byen, få udvidet med nogle veje, huse og flere Campingvogne. Jeg kan kun tilslutte mig mange af de ønsker der allered er kommet, men bibehold KELLYs.
 4. Hej alle Jeg kunne godt tænke mig, at man ville sammenlægge Brandvæsnet og Redning, så det blev til en samlet enhed, - med base på Brandstationen med navnet ”KELLYs BRAND og REDNING”. Jeg tror, at flere som jeg selv gjorde, søgte ind som ”Medic” med en forståelse af, at man senere kunne blive Brandmand. Brandvæsnet er aldrig kommet til at fungeret med folk nok og det er rigtig ærgerligt, da det kunne blive det vildeste RP inde for ”Medic”. Det ville være oplagt, at Brand og Redning blev sammenlagt og derved tror jeg, at flere vil blive på Kelly som ”Medic”. Det ville være oplagt med fire ”Medic” som er på ”arbejde” har udstyret liggende klare i Brandbilen og vil kunne køre til ildebrand. En indsatsbil som følge, der evt. skulle køre til Redning under en brand indsats. Prøv noget nyt… jeg tror på det og lad os så prøve at slukke ildebrande, det som folk har set frem til…… Ses / Mike Casser
 5. + 1
 6. +1
 7. Tak for dine fine ord - og ros til dig for dit flotte afsked / farvel brev, det var der flere af os, som kunne lære noget af. Vi ses på landevejen! / Mike Casser
 8. Hvad er dit RP navn: Mike Casser PlayerID: 76561198056701520 Alder: 35+ Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): NEJ
 9. Det er nemlig helt rigtig,- der er endnu ikke noget som har slået Altis Mappet.....
 10. - Super fedt med alle tilbagemeldingerne, jeg tror det er vigtigt for nye at starte godt, så de bliver i byen.
 11. Dette er mit forslag til hvordan du starter med at køre til indtjening: Forslag til opstart. Cement licens er gratis. Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Rock i minen og kør herefter til Rock processen og kør derefter til Cement Trade. Benzin forbrug ca. ½ tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 47 stk. Cement er ca. 2350, - på 15 min. Stk. pris 50,- Det næste du kan prøve at køre kan være flg. Sand proces licens 1250, - Køb en pickaxe og køb en Fiat Fiorino Hent Sand i minen og kør herefter til Sand processen og kør derefter til Glass Trade. Benzin forbrug ca. 1 tank. Kørsel fra garagen i Metropolis. Indtjener for kørsel af 38 stk. Glass er ca. 3420, - på ca. 25 min Stk. pris 90,- Med venlig hilsen Mike Casser