Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Holy Kramer

Civilian
  • Content count

    144
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

Community Reputation

91 Excellent

About Holy Kramer

  • Rank
    Advanced Member
  • Birthday 12/24/1988
  1. +1 Best RP
  2. Ja dem venter jeg os på henrik
  3. HELL FUCKING YEAAA!
  4. vej

    Vi er her og vil altid støtte op om Dania.. Der findes ikke et bedre community. Vi sætter pris på i arbejder hårdt for at give os en god oplevelse og jeg glæder mig rigtig meget til de små ting og de nye oplevelser i har liggende kommer. Ud over det glæder jeg mig til at stifte nye bekendskaber samt venner over DaniaGaming i fremtiden.
  5. Hvad er dit RP navn: Holy Kramer PlayerID: 76561198016855501 Alder? (min. 16 år gammel): 28 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Ja som betjent - Sergeant Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Jeg vil gerne være betjent da jeg gerne vil holde ro og orden i byen. Jeg er en meget velhavende betjent som har styr på tingene da jeg allerede nu er ansat hos Lakeside politi og derfor skal stå til en overflyttelse. Jeg har mange gode kollegaer og kender samtlige færdselregler og love som findes i byen. Her udover kan jeg vise ansvar og tage styringen, Jeg har utrolig meget overblik og orden på mine sager når jeg først sætter mig ind i noget. Jeg har meget erfaring inden for PET og håber en dag at få en stilling hos PET i metropolis. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) Ansvar, Styring, Overblik, God menneske kender, Orientere dig, Rolig, samarbejde, tag kritik og lære af det. Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) 9, Fordi jeg synes jeg er en rigtig god RP'er dog vil jeg sige alle kan altid lave fejl og sådan vil det altid være selv den bedste kan komme til at lave problemer.. Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): I skal hyre mig fordi jeg er en god betjent der allerede har styr på de fleste regler. Her udover vil i også få en erfaret betjent som kender allerede mange ny ansatte i politistyrken. Jeg har meget energi og taktiker jeg kan tilføje metropolis politi og folk omgås rigtig godt ved mig. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge 35 Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? 30
  6. DU ER WARLOCKEN @Bøtker
  7. Hej Sebastian Er det ikke muligt du kan holde dem alle i et oplæg altså Best moments November også uploade alle dine klips der :D? Det er ret mange oplæg på en måned du uploader med alle de klips du optager Det er ihvertilfald min personlig mening men lækkert de benytter Sjove videoer fra Lakeside Holy Kramer
  8. http://plays.tv/video/5824d588ca405de389/fuck-plays-har-ikke-taget-min-mircofon-med-ind-over-vi-holdte-tunnelen-da-vi-ikke-gad-danmark-skulle i skal se det hele for det er sjovt Der er troll af politimænd samt troll fra politiet selv "KØR LANGSOM" Spiller lorte musik i soundboard i stedet for at fange røvere
  9. Uheldigvis havde jeg ikke selv fået den på plays men det gjorde Asger som det gik ud over heldigvis :D! hahaha Dennis Lamors og Asger Hansen i skal lære at holde øjne og øre åben når Kramer er i nærheden. Det som bliver nægt af mig er "SE DER ER NOGLE SOM STÅR OG SIGTER MED VÅBEN PÅ JER". http://plays.tv/video/5807cffff29f70df89/fuck-you-kramer-i-will-find-you
  10. Hvis i vil se hvordan man snyder 17 betjente så kig med her. Her var bankrøveriet som det blev gennemført. http://plays.tv/video/5805357433fbc94f17/1-mans-bankr-veri?from=user
  11. Tommel OP! SÅDAN !
  12. Ja selvfølgelig Mikkel Flaw kig forhelved endelig forbi
  13. Vi har allerede en video som selvfølgelig alle fra DANIA Skal se ...! Hold på masken https://oddshot.tv/shot/droxieez/UzrqgqMPqgpCV7erDr5x_pCh
  14. Vil lige sige jeg udelodder 2mil til den som kan tage det dummeste billede af et andet dania medlem Vi vil lave en afstemning søndag eller mandag. Hvor vi så skal ha fundet en vinder. Vinderen skal selvfølgelig dele præmien med personen som det er gået ud over.