Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Simon C. Wilson

Civilian
  • Content count

    7
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About Simon C. Wilson

  • Rank
    Newbie
  • Birthday 07/08/1999
  1. Hvad er dit RP navn: Simon C. Wilson PlayerID: 76561198077080952 Alder? (min. 16 år gammel): 17 Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej Har du tidligere været ansat som betjent eller falck hvis ja Rank/Og hvor længe? Har været betjent for ca 4-5 måneder siden. Var Politibetjent og ansat i ca 3-4 uger. Hvorfor vil du gerne være en del af Politi styrken? (min. 100 ord): Savner at spille som betjent, det er efterhånden længe siden. Nu har jeg spillet som civil og medic på andre servers siden jeg sagde op, men føler gerne jeg vil tilbage som betjent. Savner også det sammenhold der var i politiet. Regner med at jeg vil være i politiet i lang tid hvis jeg bliver ansat, samt vil stige i rank så jeg kan lære andre betjente op. Har altid interesseret mig for politiet bla også i GTA hvor jeg har LSPDFR samt danske uniformer og køretøjer ingame. Udover det en masse plugins som gør GTA patjuljen så realistisk som muligt. Hvilke evner er vigtige som Politi betjent? (Mindst 8 evner/egenskaber) -Tålmodighed -Opmærksomhed -Kunne formulere sig korrekt samt tale sig ud af det meste -Holde hovedet koldt -Respekt -Have et solidt aim -God til at starte fede RP senarier -Kommunikation over Radio Hvordan vil selv beskrive dit RP? (Fra en skala på 1-10, 10 er det bedste. Skriv gerne hvorfor 30 ord min) En solid 7'er. Har altid været god til at holde RP medmindre jeg er tiltet for hårdt. Det sker dog ikke særlig tit samt er det en fordel med push to talk Hvorfor skal vi lige hyre dig? (min. 90 ord): Jeg har spillet på metropolis servere i et par uger nu så er så småt begyndt at lære mappet uden ad. Har mange fordele når jeg sætter mig bag et rat samt hvis vi snakker Helikopter. Er meget tålmodig og elsker at trække RP'en lidt i bankrøveriet så bankrøverne bliver så irriteret at de tager dumme beslutninger. Har været betjent før så skal ikke oplæres helt fra bunden som alle de andre der ikke har prøvet det før skal. Samt er jeg stabil i at holde RP samt kender færdselsloven i det jeg så småt er begyndt at tage kørekort. Hvor manger timer spiller du i løbet af en uge Omkring 60-70 timer. Hvor mange timer spiller du Dania-gaming RP om ugen ca? Bliver nok 30-40 timer.