Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Soren Marquardt

Civilian
 • Content count

  470
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  4

Community Reputation

56 Excellent

3 Followers

About Soren Marquardt

 • Rank
  Legendary Member
 • Birthday 01/12/1991

Recent Profile Visitors

833 profile views
 1. Hahah
 2. Just love it Keep it up
 3. Wow i lader ham bare slå jeres fange WTF hahaha nice one
 4. Ja godt lavet @Charlie Einfeldt NOOOOOOOOOOOOOT
 5. Så nice drenge keep it comming
 6. Håber du nu ved at man på 1 sec. ikke når langt MUhahahahhahahhahah
 7. Fjols hahahahahhahahahahha
 8. Så der GumBall drenge og piger!!! Idag klokken 20.00 starter løbet! Vi mødes alle hved start punktet i god tid, I skal selv medbringe biler og det gode humør Kim garder står for eventet! Husk at gå ind og læs REGLERNE https://docs.google.com/document/d/1g87PxVK7-B_-qVaB_WwNI3N1fcp1zzkTNkXrtak_hN4/edit
 9. Kunne godt ske jeg skulle være med denne gang missede den sidste men høre det var fedt
 10. Sådan da fedt!!!!
 11. Det afligevel vildt nok det der
 12. Det har noget at gøre med det script der tillader man køber og ejer et hus. vi er hved at kigge på det
 13. Hvad virker ikke ? billedet eller husene ?
 14. Fuck hvor er det der fedt!!! HAHAHAHHA asger den er ikke god