Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Ib Hansen

Civilian
 • Content count

  36
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

5 Neutral

1 Follower

About Ib Hansen

 • Rank
  Member
 • Birthday 02/05/2002

Recent Profile Visitors

9,275 profile views
 1. Hvad er dit RP navn: Ib Hansen PlayerID: 76561198219713652 Alder?: 15 år gammel Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej. Aldrig
 2. Hvad er jeres bande navn?: Hot Rods Hvem er jeres bande leder? Ib Hansen Jeres bande logo (16x16) (Hvis i vil have et logo) http://i.imgur.com/zrWG3yw.png Hvad er jeres bande's formål? (min. 50 ord) I må gerne skrive mere end 50 ord det giver større chance :): At lave noget fedt rp. Vi er en hovedsageligt venligsindet gruppe dog befinder vi os på den forkerte side af loven. Det vil være muligt for personer at hyre os til at klare diverse situationer. Har bande lederen læst vores community og Lakeside sever regler? og har han/hun forstået dem?: Ja det er fuldt forsået Har bande lederen læst vores server regler og Gang regler? og har han/hun forstået dem?: ja
 3. Hvad er dit RP navn: Ib Hansen PlayerID: 76561198219713652 Alder? (min. 16 år gammel): 15 år gammel Har du tidligere fået ban fra serveren? (Hvis Ja. Hvor lang tid og hvorfor? Max 5 Points): Nej