Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Search the Community: Showing results for tags 'awesome'.More search options

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • News and Updates
 • Community News and Information
  • News and Information
  • Server Events!
  • Donate
  • Change Log
  • How To Join Guide
 • Ude for RP Hygge
  • Sjove Videoer fra Arma
  • Screenshots fra Lakeside
  • Vis os din Battlestation!
  • Musik
  • Gaming Snak (Alt Gaming Relateret)
  • Tech Snak

Categories

 • Articles

Blogs

There are no results to display.


Found 2 results

 1. Hej Dania, og alle borgere. Jeg har tænkt på forskellige events til os. Jeg har blandt andet tænk på et event, hvor man kan sætte gangs op mod politiet, hvor begge hold indgår i en sum af mellem 50.000 til 300.000. Dvs. Begge hold betaler et sted mellem 25.000 og 150.000 i en pulje, hvor man mødes op ved rebel, og det antal der er med i det gang/civile der gerne vil udfordre politiet, stillet politiet også op med. Et eksempel: Lakeside Mafia møder op 8 mand, de vil gerne udfordre politiet, og er villige til at satse 150.000. Derved møder politiet også op 8 mand, og indgår en aftale, om at de også satser 150.000. Der er derved 300.000 i en pulje, og alle folk får stillet samme våben til rådighed. Det går herved så ud på at være sidste mand/hold tilbage, og vinderholdet går så med puljen. Her skal det så være sådan, at alle folk er indforstået med at man aflevere ALLE våben og mags tilbage efterfølgende. En anden idé, har været noget gaderæs, fra grænsen til lufthavnen, eller længere distancer. Her er det dog vigtigt, at man enten har forstået regler klart, ang. ens køretøj og om der er mulighed for eventuelt erstatning for bilerne, eller hvilke regler der bliver forklaret inden. Her kan man eventuelt få skudt nogle fede billeder fra luften i en chopper, og sætte nogle væddemål op.
 2. (NEW) Property Manager added see [Property Manager] (NEW) Framework for future donation perks (NEW) Flag system for bases, Donate to get your personal flag (CHANGE) Notification style is more unified now (FIX) Much Bugs, so WOW (NEW) More Tanoa bulding stuff in the store (CHANGE) Max lock-on range for Titan AT/AP is 1500M (CHANGE) New notification style (NEW) You get X amont of money when killing players from a jet or helicopter (HYPE) (NEW) More territory locations (NEW) More Tanoa stuff in the store (NEW) Service vehicles at vehicles shops (CHANGE) Change default uniforms (CHANGE) 30k in start money (CHANGE) Max 4 becons (FIX) Vehicle spawning on top of each other (NEW) More DLC weapons and vehicles in worldspawn (NEW) You spawn with a primary gun (NEW) Sell vehicles at vehicles shops (NEW) Hide Body (Get some money for it) (NEW) Vehicle Service at vehicles shops (NEW) Hostile Jet missions (CHANGE) Use CTRL + H to holster weapons