Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
T Cancel

Event 14/8-16

Event.png

Server event:

14/8-16 søndag kl 20:00 eskortere politiet en lotto vinder, han har været meget heldig og få 7 rigtige i onsdags lotto.

Han skal fra Lakeside - Los diablos - Morrison - Lakeside. 

 

Dette event handler om at stoppe politiet og få fat i Mr. Millioner, man skal ikke forsøge at røve andre civile der er igang med at sætte en roadblock op eller som er igang med at røve poltiet. (Til dette event er der "shoot on sight" på politiet, når dette event er ovre gælder normale server regler igen!)

man må samarbejde med lige så mange man vil til dette event, men præmien vil stadig være den samme lige meget hvor mange man sidder sammen på et hold. 

Hvis man sidder alene og mangler et hold kan man mødes på Lakeside pub og finde andre der sidder i samme situation.

Husk at læse regler for EVENTS!

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0