Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
T Cancel

Server Event 27/8-16

45782d3bf621148a67969c5c8c00d925_large.jpegSå er der event igen!

Dette event kommer til at forgå på vores Wasteland server, men præmierene bliver uddelt på vores Lakeside server. For at deltage i dette event skal man dog have Tanoa.

 

Så er der event på wasteland serveren, det kommer til at forgå på den måde at det bliver helt normalt wasteland, men vi kommer til at tælle points for, player kill og for AI kills.

Player kill = 10 points

AI kill = 2 points

Dette event starter kl 20:00 og slutter kl 22:00

 

Praktisk infomation omkring event:

1) Hvis man spiller med et hold, må man ikke skyde sine hold kammerater. (Dette vil give -50 points)

2) Der tages forhold for ændringer i regler.

3) Man kan blive smidt ud fra event hvis man ikke kan opføre sig ordenligt. 

4) Hvis man har ban på Lakeside server kan man stadig deltage i event. (Med mindre det er perm ban)

5) Hvis man er tvunget til at gå og man ligge i top 4, skal man hoppe i supporten, og din score vil blive skrevet ned.

6) Husk at tage alle dine mods af før du joiner wasteland serveren.

7) Server IP: 198.251.84.216:2322

 

præmiere:

1. pladsen - Rebel licens + 1mil

2. pladsen - Et stor hus(valgfri placering) + 750k

3. pladsen - 500k 

4. pladsen - Smart car (I valgfri farve)

 

(Hvis en vinder har licens eller hus, kan dette godt blive givet videre til en ven)

 

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0