Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
T Cancel

Server Event 30/9-16!!

Server Event Fredag D. 30/9-16, Kom Frisk!

 

Vi har her i Dania-Gaming staff modtaget en forespørgsel på om civile spillere kunne arrangere events, og vores svar er ja. 

Hvis man komme med et udkast som dette i vil kunne finder længere nede, og præsenter det for Dania-Gaming staff medlemmer så er chancen for at vi vil holde dit event der også.

 

Og nu her på fredag, vil vi så afholde dette event som vi har modtaget:

https://docs.google.com/document/d/1Hmks_5Ps5wn3bdtuL2690hy1hxwh7KIH6bpopJbaPkM/edit?usp=sharing

 

Selv om dette event bliver afholdt af spillere, vil vi i staff stadig holde godt øje med hvad der foregår - og have en finger med hvor der nu er brug for det.

Men som skrevet, gå ind og læs om det - og så vil vi her i Dania-Gaming staff gerne sige tak til Kim Garder og Sven Krogh for at komme med dette udkast.

 

Mvh. Dania-Gaming.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0