Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Charlie Einfeldt

Huse på Lake-side serveren

der er blevet sat ydeligere 39 huse ind som kan købes rundt om på Lake side mappede. Det er primært ude på grusvejene//Charlie Einfeldt - Staff teamet

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Jeremy Lamors said:

billede af hvor tak, for jeg kan skudt finde dem

Virker ikke pt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har prøvet at købe et af de nye huse, men virker ikke dørene er bugged låst og kan ikke købes på nogen måder :)

du kan hive fat i mig hvis du skal have afvide præcist hvilken hus jeg taler om

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det har noget at gøre med det script der tillader man køber og ejer et hus. vi er hved at kigge på det

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har også købt et hus - Efter at have set af dørene virkede... Det gør de så ikke mere :o

 

Håber i finder en løsning

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hver gang jeg kommer til det hus jeg har købt, er det til salg. Har købt det samme hus tre gange. De sidste to fik jeg det dog gratis ☺

Har dermed fået tre nye spawnpoints.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now