Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Charlie Einfeldt

Intet mindre kan gøre det!

1 hour ago, kimse lamors said:

1 Medic til 63 spillere :) der vist nogen der slakker 

214B1062610125DC0190B4E9C89C18FEAAA7F1E9

Tror folk har været inde som civil for at være en del af dagens event :) Men jo der er måske godt en eller to der lige kunne have hjulpet @Nicklas ritsmar

 

On 10/26/2016 at 2:13 AM, Kim Garder said:

Holy shit !  xD

77 Ansatte Really !? :o

Vi har dog rundet ned til de 65 nu :) Eftersom nogle valgte at være inaktive...

Edited by Jørgen "Dunk" Schmidt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg var på inde som EMS i en halv time i starten af eventet, men oplevede bare at eventet gjorde det umuligt at komme til at redde folk. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg er begyndt og se hvor mange EMS der er på. Ellers plejer jeg lige og hoppe ind og give en hånd med som medic

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0