Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Jeremy Lamors

Lakeside Mafia Invitere til fest!

Da Lakeside Mafia "fylder" 4 måneder i morgen( Torsdag d. 03-10-2016 kl 20:00 ) Invitere vi til fødselsdags party på Club mirage(Ligger ved siden af sygehuset i lakeside)

 

VI kunne rigtig godt tænke os og invitere dig/jer til dette lille event :), vi vil afholde en fest på Club Mirage som ligger i lakeside, vi vil sørge for drikkelse og mad til dem som nu skulle komme :) under festlighederne vil der være mulighed for og deltage i en lodtrækning om 1.500.000kr og et lod koster 15.000kr, der vil under dette event være politi som vil kropvisitere folk der kommer, da vi ikke vil have våben på en natklub. de vil også sørge for at de biler som nu holder parkeret ikke bliver taget eller anden vis ødelagt. 

 

Musik vil blive afspillet, men ikke noget højt og voldsomt earrape. @Dennis Lamors vil være der under dette event, sammen med os andre og andre fra staff :)

 

Jeg personligt ser gerne af trolls osv bliver væk, da jeg gerne ser dette bliver taget seriøst, at folk ikke skal rende og sparke til hinanden , eller på anden vis troll...

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tror folk mangler et tidspunkt på dette event, eller er dette et 24 timers event ;) ?

 

 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Kim Garder said:

Tror folk mangler et tidspunkt på dette event, eller er dette et 24 timers event ;) ?

 

 

Det kommer :)xD dennis har skrevet xD

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0