Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Luigi Ferrari

Hjælp

Det kan jeg squ ikke lige huske og skal i sommerhus imorgen til søndag så kan heller ikke lige finde det lige nu, men skriver når jeg ved det

Share this post


Link to post
Share on other sites

De andre ting i din computer er fine nok og kan godt trække ARMA 3, men hvis du ikke vil opleve flere problemer med at de spiller crasher fordi du ikke har mere hukomelse vil jeg nok købe flere ram. Jeg kører selv med 16GB ram og jeg har aldrig haft det problem :) Så køb nogle flere ram og så burde det køre

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg har også selv kun 8GB RAM, og køre arma fint uden problemer. Det kan være at du uden at vide det har en memory leak I dine RAM.
Det vil sige at der er programmer som ikke blive vist på din jobliste som sluger din RAM. Prøv at google det og se om det kan hjælpe lidt.

Det er lidt mere avanceret, så pas på med hvad du foretager dig når du kigger efter en guide online. Hvis det er kan jeg måske finde tid
i løbet af næste ud til at hjælpe med det :)

Har selv haft dette problem hvilket resulterede i at jeg havde et RAM forbrug på 77% når jeg ikke havde nogle programmer til at køre.
Prøv at bruge din computer lidt tid, og så derefter lukke alle programmer der er åbne og tjek så joblisten og se hvor højt dit RAM forbrug
er, og om du kan se et program der bruge rigtig meget RAM.

Håber det hjælper lidt :)

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fik det fikset, men nu har jeg fået det igen, men det sker bæster kun en gang hver anden dag så det fint nok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Stop stop, Arma tager max 1.5gb ram, dog kan det være du har en masse andet kørende så som 1.000.000 tabs i Chrome.

evt. reinstall arma

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now