Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Damo

Donations pakker

Donations pakker på Dania-Gaming:
 
Donere €5 og få:
 
Donations rum på teamspeak - (Gælder til rummet ikke længere er aktivt)
Bronze VIP Donations tag på teamspeak (Permanent) 
 
Donere €15 og få:
 
Donations rum på teamspeak - (Gælder til rummet ikke længere er aktivt)
Sølv VIP Donations tag på teamspeak (Permanent) 
Reserveret slot på Arma 3 Life serveren! - (Gælder 30 dage)
 
Donere €25 og få:
 
Donations rum på teamspeak - (Gælder til rummet ikke længere er aktivt)
Guld VIP Donations tag på teamspeak (Permanent) 
Reserveret slot på Arma 3 Life serveren! - (Gælder 60 dage)
 
Donere €50 og få:
 
Donations rum på teamspeak - (Gælder til rummet ikke længere er aktivt)
Platium VIP Donations tag på teamspeak (Permanent) 
Reserveret slot på Arma 3 Life serveren! - (Gælder 60 dage)
Gang Vest tilgængelig til Biker stil Back Front eller Tactical
 
 
Donere €100 og få:
 
Donations rum på teamspeak - (Gælder til rummet ikke længere er aktivt)
Diamant VIP Donations tag på teamspeak (Permanent)
Reserveret slot på Arma 3 Life serveren! - (Permanent)
 
 
-Hvis du doner mere end en gang, skal donationerne forkomme i samme måned, for at blive lagt sammen.
-Når man har fået lavet en gang vest kan man ikke få lavet den om igen, så husk at vælge den rigtige til at starte med!
-Alle donationer er endelige hvilket vil sige vi ikke sender penge retur da pengene går til betaling af server og hjemmeside.
 
 
 
11 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0