Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Carlfretzo

Hver gang man kører til den store rebel

Tænker næsten vi alle har prøvet det der med at kører lidt for stærkt ud til rebel.

Kunne ikke lade vær med at dele den.

 

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er det samme ved vejen mod morrison hvor man flyver lige ind i telefon pælen man ved den er der men kør sku stadig ind den :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, kimse lamors said:

Det er det samme ved vejen mod morrison hvor man flyver lige ind i telefon pælen man ved den er der men kør sku stadig ind den :) 

Den pæl har den højeste killstreak på hele serveren.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Carlfretzo said:

Den pæl har den højeste killstreak på hele serveren.

Den er god til at RDM og VDM den starter ikke engang RP men dræber bare lige ud :P 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0