Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Charlie Einfeldt

Event D. 18-11-2016

Jeg synes det tid til event tid.
Fredag d.18-11-2016 Kl 20.00
Vi hiver noget SERT ud også skal der skydes!
Vi mødes ved sandminen kl 19.45 ca.
Vi sørger for våben!
Vi ses!

 

540a3918d4ac616bcd63facbc3b11907.jpg

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det går ud på Teamwork, en god trikker finger samt ikke mindst en kæmpe gun i helt sikkert aldrig har skudt med før inde på serveren :)

Vil anbefale jer alle sammen til at finde en makker tage ham under armen og hive ham med! ;) (You gonna need him)

Huske liste:

1. Godt humør

2. en buddy makker

3. Være klar på massere af sjov og ballade!

 

Håber vi ser jer alle sammen!!! :D:D

 

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, bo jemsen said:

Må man være flere end to???

Man skal kun have en buddy makker til at teame op, men muligvis kommer der flere runder så du også kan tage en tur med din anden buddy :)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Super fedt event!

Syntes dog næste gang, at der skal være et slags tilmeldings dokument hvor man kan tilmelde sig.

Jeg syntes personligt at der gik for meget tid, til at finde ud af hvem skulle spille nu og hvornår.

Men ellers super fedt event! 

 

-Emil Deleuran

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0