Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
T Cancel

Server Event 26/11

Så er det tid til noget server event igen!!!

 

!!!!Server event starter kl 19:00!!!!

For nogle dage siden lavede vi noget race på serveren, der udviklede sig til lidt af en krig med tanks! Det lød som om at det var lidt af et hit, så derfor går vi hele vejen her i weekenden!

 

Det kommer til at forgå med en mindre krig i Los Diablo, hvor nogle terrorister har taget lakesides præsident til fange, og nu gælder det om at få ham tilbage igen!

Dette vil serfølgelig sige at hele Los Diablos bliver lukket af under eventet. 

 

Vi kommer til at lave 2 hold, terrorister og så kommer hele armas special styrker på besøg!

 

Terroristerne har taget præsidenten til fange og han befinder sig et ukendt sted i Los Diablos derfor skal special styrkerne rykke ind og finde ham og få ham ud sikkert igen. Alt dette vil ikke kommer til at forgå stille for sig. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Der er 3 steder som terroristerne må holde præsidenten fanget, disse kan ses på billede længere nede : 

event1.png

event2.png

 

Disse 3 steder skal arma special styrke så prøve at finde ud af hvilket sted han er fanget.

Det kommer til at forløbe sådan at der er 5 terrorister på et hold, og 10 fra special styrken på det andet. Special styrken har 15min til at få fuldført denne mission ellers vinder terroristerne. terroristerne har ca. 5min til at stille sig klar nede i Los D. 

Der vil blive givet både våben og køretøjer ud til begge grupper så det skal man ikke selv tænke på.

 

men ellers glæder vi os til at holde dette event og håber der er mange der møder op!

 

mvh. Dania Gaming!

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  
Followers 0