Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
T Cancel

******Server Event 23-04/16******

 

Server Event d. 23-04/16 - KL. 21:00

 

Det vildeste event vil komme til at foregå her på Dania-Gaming.

Har du nogensinde spillet "Rocket League" eller prøvet at køre radiobiler? hvis du kunne lide det, vil du helt sikkert kommer til at elske hvad der kommer til at ske kl 21:00 lørdag aften.

 

Som du måske kan forestille dig, kommer det nok ikke til at forekomme sig helt stille og roligt, der vil blive sat fuld gas på vores Monster Trucks, og de kommer nok til at jage vores søde lille mini copper.

 

Det kommer til at foregå sådan, at der vil blive lavet et par hold hvorefter der vil blive sat et antal Monster trucks på banen, og en lille sød mini cooper som de så skal have fat i, men lad mig gøre det klart, det vil ikke komme til at blive for nemt, Vores mini cooper chauffør er ikke nybegynder, så det vil blive svært at få fat i den!

Man bliver nødt til at arbejde godt sammen som et hold, og det hold der får fat i den lille bil først vil vinde en masse dejlige premiere. Dette vil blive afgjort på tid.


 

Anden runde af vores event vil blive lavet til en radio bil bane, hvor det er alle mod alle, og vi køre med "last man standing" så der skal man kun tænke på sig selv. Her vil der dog også blive givet en masse gode premiere ud!

 

Til dette event, skal man ikke selv medbringe noget, alle kan få lov at deltage gratis.

 

Der vil selvfølgelig blive givet mange flere informationer ud lørdag kl. 21:00 inde på vores teamspeak 3 server på IP’en: 5.189.180.101, nede i det rum som er kaldt “EVENT”

083bec1b36520d1100f1caa253c19583.jpg5a6d649f2cba53a515c69853057560cd.png7008595915c9af3c95721659a4951022.jpga02676f189773a6010a5ddae370d7470.jpg

d1409fc7e8100a5693b872866f15e675.jpg

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0