Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Mads "3LAU" Godiksen

Idéer til event

Hej Dania, og alle borgere.

Jeg har tænkt på forskellige events til os.

Jeg har blandt andet tænk på et event, hvor man kan sætte gangs op mod politiet, hvor begge hold indgår i en sum af mellem 50.000 til 300.000.
Dvs. Begge hold betaler et sted mellem 25.000 og 150.000 i en pulje, hvor man mødes op ved rebel, og det antal der er med i det gang/civile der gerne vil udfordre politiet, stillet politiet også op med.

Et eksempel:
Lakeside Mafia møder op 8 mand, de vil gerne udfordre politiet, og er villige til at satse 150.000.
Derved møder politiet også op 8 mand, og indgår en aftale, om at de også satser 150.000.

Der er derved 300.000 i en pulje, og alle folk får stillet samme våben til rådighed.
Det går herved så ud på at være sidste mand/hold tilbage, og vinderholdet går så med puljen.
Her skal det så være sådan, at alle folk er indforstået med at man aflevere ALLE våben og mags tilbage efterfølgende.


En anden idé, har været noget gaderæs, fra grænsen til lufthavnen, eller længere distancer.
Her er det dog vigtigt, at man enten har forstået regler klart, ang. ens køretøj og om der er mulighed for eventuelt erstatning for bilerne, eller hvilke regler der bliver forklaret inden.
Her kan man eventuelt få skudt nogle fede billeder fra luften i en chopper, og sætte nogle væddemål op.

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

+1 Det lyder virkelig fedt syntes vi skal have sådan nogle events det er jo fucking fedt :) så jeg er sku med

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, ZanderGeraae said:

Syntes det skal være i weekenden, hvad med nogle flere penge i puljen til de rige :)

Zander, jeg vil sige det var blot et eksempel det med pengepuljerne. Admins, mm. skal også være indforstået med det, da der jo er mulighed for at mange penge, kan blive lukket ud blandt borgerne, så hvad puljerne skal være, og om der overhovedet skal være nogle, vil jeg jo mene skal være op til dem der vil være med til at lave eventet.

Ang. Nitro i forhold til bilræs, er det igen en del af de regler der skal sættes, men tænker da der ikke skal være begrænsninger, da det både kan være en god og dårlig ting at bruge, i forhold til risiko for sammenstød.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now