Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Jeremy Lamors

Penge transport

Nu har jeg gået og leget lidt med tanken om og lave nogle små events, som overskriften siger, vil det foregå som en penge transport.

 

Det som det vil være er, at på forskellige tidspunkter, vil jeg trækker Brinks trucken ud. Se billedet: Brinks trucken

 

Det skal dog nævnes, at hvis man vælger og ramme den, står det for egen regning! der vil ikke være nogle former for refund fra min side af, og tror heller ikke staff vil give refund hvis man vælger og ramme den.

Sådan som det vil foregå, er at jeg og en anden betjent kører fra Lakeside Bank op til Los Diablos Bank, og der efter til Federal Reserve, hvis når og stoppe trucken uden og dræbe mig eller anden betjent så vil de penge jeg har på mig, blive givet til den/de personer som fik stoppet os. Man må gerne skyde, men hvis vi dør, er der ingen penge. man må være så mange man har lyst til, men det penge beløb jeg kommer til og køre med, er alt fra 100.000kr til 1.000.000kr alt over 1mill vil der være politi eskorte på.

 

Men håber mange af jer vil tage i mod dette, og jeg håber at der vil være folk til og få dette her til og blive sjovt :)

 

Stavefejl er GRATIS!

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0