Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Sign in to follow this  
Followers 0
Jeremy Lamors

Politiet vil lave små events!

Efter sammenråd med @John Faxe vil politiet begynde og lave små mini events, hvad der vil komme til og ske, vil enten blive skrevet ind her, eller skrevet ingame via admin besked til alle, om hvor man skal mødes osv.

 

Dette er egentlig bare et lille forum post, til og informere omkring dette :) ellers må Faxe skrive lidt mere om det xD

 

Mvh. Politiet

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/23/2016 at 1:08 PM, Kim Garder said:

hvad slags små mini events :) ? 

 

evt kom med et par forslag ?

hvad vi lige står og hvad kan man sige, føler for :) hvis der ikke er for travlt osv. hvis tiden er til det, lige som den anden dag da der var Penge transport :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0