Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Daniel Kjær

ARMA crasher og problemer med FPS

Hej alle sammen 

Jeg har problemer med at når jeg nogle gange spiller crasher mit spil og jeg får en error. DX11 ERROR BUFFER MAP FAILED. Jeg har prøvet se om der var opdateringer til drivere, prøvet at reinstallere arma. Har søgt meget omkring det og har læst mig frem til at de skulle være en fejl i Steam som skulle gøre at ARMA crasher. Jeg har kigget på det med Steam og for nogle har det hjulpet men desværre ikke i mit tilfælde.

Gruden til jeg laver dette opslag er fordi jeg vil høre om der er andre der har det samme problem og som har en løsning på dette problem. For denne fejl får jeg næsten hver time hvis ikke oftere.

Er der andre herinde som har problemer med FPS? Når jeg starter op inde på serveren inde i byen kan jeg starte ud på 50+ fps men og 80+ fps når jeg er ude fra byen, men stille roligt får jeg nogle lag spikes og så falder min fps, den kan gå fra 50 fps i byen til 20 fps og der går det kun ned ad bakke og jeg ender med at have 10 fps når jeg er i byen og 20 ude fra byen. Efter cirka 1 time og 30 min inde på serveren får jeg lav FPS. Og det gælder uanset om jeg spiller KOTH, wasteland eller inde på serveren.

Håber nogle kan hjælpe

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Daniel

Jeg har selv haft et problem, hvor mit spil crasher, jeg prøvede at slette mit soundboard på TS3.

efter det har jeg aldrig haft problemer med det.

 

//John Faxe - Senior Admin

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, John Faxe said:

Hej Daniel

Jeg har selv haft et problem, hvor mit spil crasher, jeg prøvede at slette mit soundboard på TS3.

efter det har jeg aldrig haft problemer med det.

 

//John Faxe - Senior Admin

Prøver at se om det hjælper, da jeg er noget til de punkt hvor jeg prøver alt som kunne hjælpe

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now