Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Bøtker

Hævet alt med 150%

Hej Alle
Jeg kan forstå folk har haft det hårdt ved at tjene penge så derfor er alt det man kan sælge blevet hævet med 150% så i får 150% mere når i sælger jeres ting!
Lad os se hvordan det går!

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Bøtker said:

Hej Alle
Jeg kan forstå folk har haft det hårdt ved at tjene penge så derfor er alt det man kan sælge blevet hævet med 150% så i får 150% mere når i sælger jeres ting!
Lad os se hvordan det går!

Weed det tjener man ikke 150% mere på. jeg tjente før 3k i en renualt trafic ig nu tjener jeg 4,3k. Men jeg synes det er fint da folk ikke lige pludselig skal til at tjene 100k på et restart

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Daniel Kjær said:

Weed det tjener man ikke 150% mere på. jeg tjente før 3k i en renualt trafic ig nu tjener jeg 4,3k. Men jeg synes det er fint da folk ikke lige pludselig skal til at tjene 100k på et restart

 

Hvis du regner lidt på det. Så finder du hurtigt ud af at 3 * 1,5(1,5 = 150%) giver 4,5 som er omkring det du tjener. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now