Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Bøtker

DaniaGaming V3 [Changelog 05/01/2017]

CHANGED-

Fiat Fiorino har nu en maxSpeed = 130;
Truck Boxer har nu en  maxSpeed = 110;
Ford Transit har nu en maxSpeed = 110;
Boxer Transport har nu en maxSpeed = 120;
GMC Vandura har nu en maxSpeed = 120;
Renault Traffic har nu en maxSpeed = 110;
Mercedes Sprinter har nu en maxSpeed = 110;
ZAMMACK Har nu en maxSpeed = 96; Men kører godt offroad
Iveco Stralis Har nu en  maxSpeed = 96;
Renault Magnum Har nu en maxSpeed = 96;
Lockpicks virker nu kun 1 gang og koster 33
Alt hvad der bliver solgt er hævet med 150%
Sten fylder nu kun 4 Slots


REMOVED-
Vi har nu (forhåbentlig!!!) Fjernet heksen!!!

Added-
Spam Protection på Vejdirektoratet
Mange flere ting Vejdirektoratet kan fikse nu

 

7 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

godt arbejde, synes farten på de biler der er blevet nævnt er meget fair og hvis heksen er væk er det et kæmpe + fra min side af

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mange tak drenge! I må meget gerne melde feedback tilbage på om i oplever Heksen igen eller om den er helt gone :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej Bøtker Heksen er ikke inde på serveren længere ikke da jeg var inde og køre rundt der ved 3 timer :).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Det er jo skidegodt at høre! Vi fortsætter selvfølgelig med at monitor serveren for at sikre os den forbandede heks er skredet! ;)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har været inde på serveren og det er et kæmpe + fra mig "Heksen" er væk, super arbejde +

Share this post


Link to post
Share on other sites

nice lyder fedt men er det så derfor i ikke har så meget tid til at tage ansøgninger mere?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hej @Dressi Jones
Det er meget beklageligt at der har været sløvt med ansøgninger, men vi er ved at få det hele tilbage på sporet igen og vi har derfor sat flere på ansøgnings posten så det burgte meget gerne kører helt flydende igen!!!!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.