Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Juuhler

Falck får ny helikopter og ambulance

NY helikopter til FALCK som kommer ind på V3 Metropolis nu, så det er bare om at søge ind til FALCK og få oplevelsen at prøve denne nye skønhed :) 

Billede af den nye heli:
https://gyazo.com/ccd811a636c5ac323b73a15ea4d0f809

Film af helikopteren!
http://plays.tv/video/587196dc870a26381a

Billeder af den nye ambulance:
https://gyazo.com/b1c25cf184db470a027a59af3b483931
https://gyazo.com/2ee457ec65b5909814f0d3c3c31bb539

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jeg blev lovet at den ville komme ind hurtigts mulig. Beklager jeg hvis den ikke er endnu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (edited)

Okay, det går nok. Men den ser fanme fed ud!

 

Edited by Max Danielsen

Share this post


Link to post
Share on other sites

Den nye ambulance er stadig ikke tilgængelig.

De gamle ambulancer kan stadig ikke købes, kun lejes..

Har admin/staff opgivet at få serveren til at køre ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Costas said:

Den nye ambulance er stadig ikke tilgængelig.

De gamle ambulancer kan stadig ikke købes, kun lejes..

Har admin/staff opgivet at få serveren til at køre ? 

Kan fortælle dig at vi ikke har givet op på serveren, langt fra. Som nævnt af Bøtker, så er vi igang med at få et nyt økonomisystem og det vil vi lige teste helt igennem så tingene bare spiller.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now