Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Oliver Svensson

LAKESIDE KOMMER TILBAGE!!! Status!?

51 posts in this topic

Hey Alle sammen! nu skal i bare høre! :)

Vores kellys server er ikke det hit vi havde troet og regnet med at det skulle blive, så nu har vi nogen nyheder til alle jer, der har ventet spændt! som i nok har set kommer vores gamle lakeside op igen! og det skal nok blive feeeeeed! vi arbejder på at det skal blive noget "alla" det gamle lakeside vi havde, men vi ved ikke med sikkerhed hvornår det kommer op. i får selvfølgelig noget mere info jo tættere vi kommer på til at være klar til at gå i luften med mappet!!! og ja der kommer Wipe!

//Daniagaming Staff//

14 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Samme ledelse i Politi og Medic 

 

Fra Bastian Joel.Arthur Hilton.Oliver Andersen

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Oliver Svensson said:

@Bastian Joel Det vides ikke endnu. vi er slet ikke kommet dertil endnu :)

:C Nu er jeg bange :C

Share this post


Link to post
Share on other sites

komemr der Jagt og fiskeri igen efter lidt tid???

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

KONGE HÅBER IKKE MAN SER PÅ MANDEN SOM MAN GØR NU :) :C 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Håber der kommer helis tilbage, da det hjælp folk rigtig meget.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/6/2017 at 1:45 PM, Bastian Joel said:

:C Nu er jeg bange :C

Tror personligt ikke at vi laver ledelserne om igen. Dels er det meget tidskrævende at få alting til at passe sammen, og tror at der er flere personer der vil være irriteret over at skulle starte fra bunden igen, efter at have arbejdet hårdt for at opnå den rank de har. Men der er ingen ting der ligger fast endnu, så vi kan ikke andet end at krydse fingre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jørgen "Dunk" Schmidt said:

Tror personligt ikke at vi laver ledelserne om igen. Dels er det meget tidskrævende at få alting til at passe sammen, og tror at der er flere personer der vil være irriteret over at skulle starte fra bunden igen, efter at have arbejdet hårdt for at opnå den rank de har. Men der er ingen ting der ligger fast endnu, så vi kan ikke andet end at krydse fingre.

En ting er ledelserne, noget andet er de menige medarbejdere. Forsætter deres ansættelse, eller skal folk genansøge ?

Hvis det sidste er tilfældet, kan der blive travlt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Jørgen "Dunk" Schmidt said:

@Dominik Kowalski nu vi skal være de to tosser på patrulje igen? Ligesom i de gode gamle tider :D

 

JA FOR SATAN M8<3

Share this post


Link to post
Share on other sites


Ledelsen får som udgangspunkt også lov til at beholde deres position, MEN, vi gennemgår nøje både medic og politiledelsen for at se om der er noget der ikke fungere.
Hvis det er tilfældet vil der blive taget fat i de pågældende ledere for at finde en løsning på problemet.

DOG vil jeg mene at det nok ville være sjovest og det bedste at alle gik tilbage til laveste rank?
er det ikke sjovere at kunne kæmpe sig op igen til sin plads?

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bøtker said:


Ledelsen får som udgangspunkt også lov til at beholde deres position, MEN, vi gennemgår nøje både medic og politiledelsen for at se om der er noget der ikke fungere.
Hvis det er tilfældet vil der blive taget fat i de pågældende ledere for at finde en løsning på problemet.

DOG vil jeg mene at det nok ville være sjovest og det bedste at alle gik tilbage til laveste rank?
er det ikke sjovere at kunne kæmpe sig op igen til sin plads?

jeg er enig med det sidste du skrev for vis fx politiet startede med store rifler?? det vil ikke være fedt

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Bøtker said:

Folk som allerede er ansat beholder deres position.

Ledelsen får som udgangspunkt også lov til at beholde deres position, MEN, vi gennemgår nøje både medic og politiledelsen for at se om der er noget der ikke fungere.
Hvis det er tilfældet vil der blive taget fat i de pågældende ledere for at finde en løsning på problemet.

DOG vil jeg mene at det nok ville være sjovest og det bedste at alle gik tilbage til laveste rank?
er det ikke sjovere at kunne kæmpe sig op igen til sin plads?

Tror der er mange der ville være træt af at skulle starte helt fra bunden, men igen hvad har man så at kæmpe for? Ved ikke om det er en beslutning ledelserne selv skal træffe, eller om vi skal have staff ind over den eller eventuelt høre hvad de ansattes mening er om det.

1 minute ago, Bo Jensen said:

jeg er enig med det sidste du skrev for vis fx politiet startede med store rifler?? det vil ikke være fedt

Helt enig, det vil ikke være fedt at stå uden våben eller måske bare med en lille pistol og så stå overfor en betjent med en riffel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Jørgen "Dunk" Schmidt said:

Helt enig, det vil ikke være fedt at stå uden våben eller måske bare med en lille pistol og så stå overfor en betjent med en riffel.

det er derfor jeg mener de skal starte forfra for vis det er præsic som det gamle med cadet og sådan noget er det jo kuyn fedt med en chance

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Bo Jensen said:

det er derfor jeg mener de skal starte forfra for vis det er præsic som det gamle med cadet og sådan noget er det jo kuyn fedt med en chance

Hvis det skal kunne lade sig gøre så skal så skal ledelsen også på begge parter være på at styre det hele med at være den øverste rank

@Jørgen "Dunk" Schmidt

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now