Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Bøtker

Lakeside V2 Changelog

Her vil der blive postet changelogs når serveren bliver opdateret!

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

19/06/2017

Våben til rebel er tilføjet (Indtil vi finder en løsning med Jagt og Fiskeri)
Gang vest tilføjet og rykket til Rebel Clothing shop.
Lavet et skilt hvor de civile kan tjekke hvad threat level i byen er, skiltet står ved courthouse oppe ved fængslet.
Mindre prisændringer.

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

20-06-2017

Pris på kød er ændret
Ændret ting i Politi våben og item shop.
Fixet AUG i rebel store,
Tilføjet Rebel Sigte Korn i rebel store.
 

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

21-06-2017
Udvidet sikkerhed tilføjet til serveren.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

23-06-2017
Donation Discount Systemet virker nu! Da vi har ramt over 40 Euro er der nu 25% rabat på alt tøj og biler indtil den 28-06!!
Nye Trucks tilføjet til Truck Shoppen!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

23-06-2017
Da vi har ramt over 80 Euro er der nu 25% rabat på alt tøj og biler og våben indtil den 1-07!!
Ny Grænse!
Tilføjet nye gang vests!
Tilføjet en sindssyg vape!

HUSK AT OPDATER A3SYNC!

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

24-06-2017
Ny MDMA By,
Donation % er ændret!
Donations Rabat Gælder ikke længere på trrucks!

 

6 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Har glemt at lave changelogs, det beklager jeg, så jeg kommer lige med en masse!

25-06-2017
Drug priser boosted en smule

26-06-2017
Pizza og Donut priser ændret.
Jagt og Fiskeri Bygget om
Threat Level små ændringer.
COP Paycheck ændret.

29-06-2017
Ændringer ti COP Search.

03-07-2017
Kæmpe ændring:
Gang Bases / Gang Areas. Gangs kan nu overtage gang areas hvor de kan købe deres gangvest, clothing og hive biler ud af deres garage.
Gang Area 1 ligger nede hvor MDMA Processing lå før.
Man skal op på toppen af taget og capture flaget, så har man området!
GANG AREA ER RØD ZONE!! SHOOT ON SIGHT!

 

Banken virker nu igen!
MDMA Processing rykket ned til sand processing!


 

8 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

06-07-2017
Custom Car customization.
Man kan customize sin bil ved racerbanen. Ikke alle biler vil virke, men alle dem man kan købe i racer shoppen vil virke :=)
Customizationen er ikke færdig endnu, men den er nok færdig til at den er brugbar ;D

 

5 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.