Welcome to DaniaGaming

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Bøtker

Ny Stor Opdatering til Lakeside!!

Daniagaming tekst.pngHej Alle!
Håber i har nydt den nyeste opdatering som blev released for et par uger siden.

Vi takker for jeres tålmodighed og jeres loyalitet til communitiet! Det er fedt at se så mange spillere støtte op om serveren!
Når det så er sagt så har vi arbejdet hårdt de sidste uger på at skabe en endnu federe spille oplevelse for jer spillere! Efter flere reaktioner fra folk der har været inde og teste serveren der alle sagde at den her opdatering ville blive den vildeste nogensinde er vi blevet enige med os selv at det var på tide at frigive den til jer.

Her får i opdatering 2.0 til DaniaGaming
Opdatering 2.0 indeholder:
Nye Biler
Civile Jobs
Nye Våben
Nyt Tøj
Nyt Map
Nyt funktioner til politiet
Nye Trucks
Nye måder at lave RP på
Og meget meget mere
Vi vil egentlig ikke fortælle så meget mere da vi føler i selv skal ind og opleve det hele og ikke bare læse om det!
Det skal nævnes at bare fordi det er meget stor opdatering betyder det ikke i bliver helt wiped.
I beholder alle jeres penge i har på jer og i banken!
Som altid vil i finde bugs eller ting der skal ændres og vi vil sætte stor pris på hvis i på den ene eller anden måde fortæller når i oplever disse bugs så vi kan få fikset det ASAP. Hvis i bemærker der er nogen priser i mener er helt åndsvagt høje eller åndsvagt lave må i også gerne sige til!

Vi håber i vil finde denne opdatering lige så fed som vi selv syntes og så ses vi jo ingame!
Mvh DaniaGaming Teamet

4 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now